صفحه آرشیو

شیخ صدوق

مطالعه تطبیقی دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفید و دیدگاه سیدمرتضی و شیخ طوسی درباره بداء

مطالعه تطبیقی دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفید و دیدگاه سیدمرتضی و شیخ طوسی درباره بداء چکیده از جمله باورهای کلامی شیعیان که آنها را از اهل سنت متمایز کرده است، مسئله بداء است. عالمان شیعه خود نیز در تبیین آن هم‌داستان نیستند و دیدگاه‌های…

بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی

بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی چکیده متفکران از لحاظ نوع نگاه به منابع تفکر دینی و بر مبنای رویکرد و روش‌شناسی، با عنوان عقل‌گرا و نص‌گرا دسته‌بندی می‌شوند. محمد بن حسن صفار و شیخ صدوق در میان متکلمان و…

اعتقادات شیعه ( تالیف شیخ صدوق با حواشی و توضیحات شیخ مفید رحمهما الله )

من قتله الحسین شیعه الکوفه اشاره: نام کتاب: من قتله الحسین شیعه الکوفه سرشناسه : حسینی میلانی، سیدعلی، ۱۳۲۶ - عنوان قراردادی : من هم قتله الحسین علیه السلام شیعه الکوفه؟ .برگزیده عنوان و نام پدیدآور : تلخیص من هم قتلهالحسین علیه…