صفحه آرشیو

شیعیانی که سنی شده اند

شیعیانی که سنی شده اند

شیعیانی که سنی شده اند آیا در طول تاریخ شیعیان و علمایی از شیعه را داریم که سنی شده باشند؟ آیا این دلیل بر حقانیت اهل سنت است؟ موج رو به گسترش گرایش سایر ادیان و همچنین اهل‌سنت به سمت و سوی تشیع، باعث شده برخی کشورهای عربی و به خصوص…