صفحه آرشیو

عبادت

عبادت

نماز راز دوست

نماز در كلام امام خمينى (ره) : در اسلام از نماز هيچ فريضه اى بالاتر نيست چطور نماز را اينقدر سستى مى كنيد در آن ؟... از بى پرونده كه در دادگسترى ها... هست برويد ببينيد، از نمازخوانها ببينيد پرونده هست آنجا؟ از بى نمازها پرونده هست ، هر چه…

اسرار عبادات

سر عبادات و ثمر آن : در نظام تكوينى هر معلولى عبد علت خود بوده در حدوث و بقاء او را پيروى كرده و در ذات و صفت و فعل فرمان او را مى برد و هيچگونه گسستگى در رشته علت راه ندارد، نه علت از اشراف و افاضه باز مى ماند و نه معلول از انقياد و…