صفحه آرشیو

عدم رضایت حضرت زهرا از عمر و ابوبکر

عدم رضایت حضرت زهرا از عمر و ابوبکر

عدم رضایت حضرت زهرا از عمر و ابوبکر خلاصه پرسش آیا حضرت زهرا (س) از عمر، ابو بکر ابراز رضایت کردند؟ پرسش در روایات در مورد فضیلت حضرت زهرا (س) آمده است که حضرت در حق خیلی از مردم حتی کسانی که به آن حضرت ستم…