صفحه آرشیو

فرهنگستان علوم اسلامی

فرهنگستان علوم اسلامی

فرهنگستان علوم اسلامی تاریخ تاسیس ۱۳۵۹ کشور مکان استقرار ایران-قم ریاست آیت الله سید محمد مهدی میرباقری از سال ۱۳۸۰ تا کنون ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم را بر عهده دارند. اهم وظایف ریاست فرهنگستان علوم اسلامی…