صفحه آرشیو

قاعده ي نفي سبيل

قاعده ي نفي سبيل

قاعده ی نفی سبیل در فقه اسلامی

۱٫ معنای قاعده ی نفی سبیل کفار بر مسلمانانبرای درک معنای این اصل و قاعده ی مهم فقهی، ابتدا باید معنای واژه ی « سبیل » روشن شود. سبیل در لغت به معنای « راه » می باشد. اما گاهی به معنای شریعت و قانون نیز به کار برده می شود. منظور از « سبیل »…