صفحه آرشیو

قصه های حضرت ابوالفضل العباس ( علیه السلام )

کتاب قصه های حضرت ابوالفضل العباس ( علیه السلام )

قصه های حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: قصه های حضرت ابوالفضل العباس/ علی اصغری همدانی مشخصات نشر: قم: کشف الغطاء، ۱۳۸۷ مشخصات ظاهری: ۳۱۲ص وضعیت فهرست نویسی: در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت) شماره…