صفحه آرشیو

معناي شيعه و حقيقت تشيع

معنای شیعه و حقیقت تشیع

معنای شیعه و حقیقت تشیع داعی: البته آقایان می‌دانید که شیعه لغهًًْ به معنای پیرو است. شیعهًْ الرجل، پیروان و یاری دهندگان مردند و فیروزآبادی که از اکابر علمای شماست در «قاموس اللغه»() گوید: «وقد غلب هذا الاسم علی من یتولی علیاً واهل…