صفحه آرشیو

مغرب

بررسی زمینه‌ها و راه‌های ورود تشیع به مغرب

بررسی زمینه‌ها و راه‌های ورود تشیع به مغرب چکیده اهالی مغرب پس از وقوع فتح اسلامی، مذهب مالکی را برگزیدند و بر اساس آن عمل کردند. به همین دلیل مجالی برای رشد و گسترش سایر مذاهب ایجاد نشد؛ اما منابع تاریخی حاکی از آن است که تشیع در میان…