صفحه آرشیو

مفهوم تشیع

پیدایش و گسترش تشیع

پیدایش و گسترش تشیع ۱ ـ پیدایش تشیع در دهه‏هاى اخیر دانشمندان و پژوهشگران بررسى‏هاى ارزشمندى را درباره مذهب تشیع به انجام رسانده‌اند و از نظر کمى و کیفى آثار فراوانی خلق کرده‏اند، به گونه‏اى که بعضى از این مکتوبات چون الغدیر در حد دائره…