صفحه آرشیو

پاسخ به سه شبهه گستاخانه پیرامون حضرت زهرا علیها سلام

پاسخ به سه شبهه گستاخانه پیرامون حضرت زهرا علیها سلام

پاسخ به سه شبهه گستاخانه پیرامون حضرت زهرا علیها سلام چند تا سوال داشتم:۱٫پیامبر در آخرین وصیت در گوشی به دخترش می‌گوید تو اولین کسی هستی که از اهل بیتم به من ملحق می شوی ، اگر مادری حامله باشد و خبر مرگ قریب الوقوع خودش را بشنود ، نگران…