صفحه آرشیو

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جمع شدن گناهان

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جمع شدن گناهان

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جمع شدن گناهان رسول خدا (ص) با یاران خود در سرزمینی خشک و بی آب و علف فرود آمد و به آنان فرمود: هیزم بیاورید.یاران عرض کردند: ای رسول خدا (ص)! ما در سرزمینی بی آب و علف هستیم، هیزمی نیست.حضرت…