صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، توبه فرصتی برای اصلاح

پیامبر اکرم (ص) ، توبه فرصتی برای اصلاح

پیامبر اکرم (ص) ، توبه فرصتی برای اصلاح رسول خدا (ص) فرمود: هر کس یک سال پیش از مرگش توبه کند، خداوند توبه او را قبول می‌کند.سپس فرمود: یک سال زیاد است، هر کس یک ماه پیش از مرگش توبه کند، خداوند توبه او را قبول…