صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، فتنه مال

پیامبر اکرم (ص) ، فتنه مال

پیامبر اکرم (ص) ، فتنه مال در زمان حضرت رسول (ص)، مردی فقیر و مستمند از اهل صفه بود. او در همه اوقات نماز، همراه پیامبر حضور داشت و هیچ نمازی را از دست نمی‌داد. پیامبر با او همدردی می‌کرد و به نیاز و غربت او توجه داشت و به او…