صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، هدیه‌ای ناپذیرفتنی

پیامبر اکرم (ص) ، هدیه‌ای ناپذیرفتنی

پیامبر اکرم (ص) ، هدیه‌ای ناپذیرفتنی اعراب در دوران جاهلیت دو گروه بودند: اهل حِلّ و اهل حُمس، اهل حُمس قُریشی و بقیه اهل حِل بودند. اهل حل برای طواف خانه خدا باید کسی را از اهل حرم داشته باشند تا لباس احرام در اختیارش بگذارد؛ اگر اهل…