صفحه آرشیو

خداشناسی

خداشناسی

معناشناسی اوصاف الاهی از منظر روایات

معناشناسی اوصاف الاهی از منظر روایات چکیده انسان آنگاه که از خداوند سخن می‌گوید اوصاف دربارهٔ او را بر زبان جاری می‌کند. از این‌رو، برای فهم معنای درست گزاره‌های ناظر به اوصاف الاهی، ناگزیر از تحلیل معناشناختی در این باره هستیم. اسماء و…

چهارده معصوم(ع) خدا نیستند، ولی غیر از خدا هم نیستند» آیا اعتقاد به چنین مضمونی صحیح است؟

«چهارده معصوم(ع) خدا نیستند، ولی غیر از خدا هم نیستند» آیا اعتقاد به چنین مضمونی صحیح است؟ پرسش پاسخ اجمالی اگر مراد از آنچه در پرسش مطرح شده، همان عقیده‌ای باشد که بر اساس مبانی و اصول عرفان اسلامی شکل گرفته است، می‌توان آن را پذیرفت،…

غلو از دیدگاه تشیع

نام کتاب: غلو از دیدگاه تشیع مولف: استاد علی انصاری بویراحمدی ناشر: انتشارات آشیانه مهر چاپ: اول/۱۳۹۰

درآمدى بر کلام سیاسى شیعه ؛ قاعده لطف (۲)

زمينه تاريخى استدلال به قاعده لطف همان طور كه اشاره شد با شكل گيرى و رشد جريان عدليه گرايش به مباحث عقلى نيز بيشتر شد. اين امر با ترجمه متون فلسفى يونانى و نيز ايران باستان تقويت گشت. در واقع, رشد مباحث عقلى در جدال…

درآمدى بر کلام سیاسى شیعه ؛ قاعده لطف (۱)

مقدمه يكى از حوزه هاى مهم انديشه سياسى در اسلام, كلام سياسى است. على رغم قدمت طرح مسائل سياسى در علم كلام كه به نخستين سده اسلامى و سرآغاز پيدايش اين علم برمى گردد, كلام سياسى نتوانسته است همچون همتاى خود, فلسفه سياسى, مجموعه…

خداشناسی و انسان شناسی

به بيان ديگر، شناخت حضوري انسان عامل يا راهي براي شکوفا شدن و آگاهانه شدن معرفت حضوري و دستيابي به معرفت حضوري آگاهانه نسبت به خدا مي شود و شناخت حصولي نسبت به انسان نيز طريقي براي شناخت حصولي نسبت به خداوند متعال و صفات والاي اوست که…

خداشناسی از راه فطرت

بشر براي درک و شناسائي خداي جهان دو راه دارد:1. راه دل احساس فطري2. راه عقل و استدلالمقصود از راه فطرت اين است که شعور باطني و کشش دروني او را به سوي خدا رهبري مينمايد، بطوري که بدون هيچ دليل و استدلالي، ناخودآگاه، خداخواه و خداجوي است و حس…

حسن و قبح از منظر وحــى

تفکر و گفتمان در شناخت حقیقت (حسن و قبح)، از دیر زمان اهل اندیشه را به خود مشغول داشته است و صاحبنظرانى در حوزه هاى گوناگون علمى، مانند منطق، فلسفه، کلام، اخلاق، حقوق و روانشناسى و… هر یک از زاویه اى بدان پرداخته اند و در این ساحت،…