مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

مناسبت ها
پیوندها

ولادت با سعادت امام هشتم شیعیان، حضرت علی ابن موسی الرضا، مبارک باد

آخرین مطالب