مجمع جهانی شیعه شناسی

افزایش روزی

مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ فى اَهْلِ بَیْتِهِ زیدَ فى رِزْقِهِ

هر کس به شایستگى در حقّ خانواده‏اش نیکى کند، روزیش زیاد مى ‏شود.

امام صادق سلام الله علیه  – الدعوات ، ص ۱۲۷؛