مجمع جهانی شیعه شناسی

بیستم فروردین

امام سجاد علیه السلام: إنّا أهلُ بَیتٍ نُطیعُ اللّهَ فیما نُحِبُّ، وَ نَحمَدُهُ فیما نَکرَهُ؛

ما خاندانى هستیم که در امور خوشایندمان مطیع خداوندیم و در امور نا خوشایندمان ستایشگر او.

حلیه الأولیاء ج ۳ ص ۱۳۸