مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و دوم تیر

إنَّ الجِهادَ بابٌ مِن أبوابِ الجَنَّهِ فَتَحَهُ اللّهُ لِخاصَّهِ أولیائِهِ

جهاد درى از درهاى بهشت است که خداوند آن را بر روى اولیاى خاص خود گشوده است .

امام على علیه السلام – نهج البلاغه ، خطبه ۲۷