مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و دوم فروردین

امام على علیه السلام : مَن لَم یُجهِد نَفسَهُ فی صِغَرِهِ لَم یَنبُل فی کِبَرِهِ؛

آن که در کودکی، خود را به کوشش وادار نسازد، در بزرگ‌سالی به برترى نمی‌رسد.

غررالحکم: ح ۸۲۷۲