مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و هفتم تیر

پیامبر خدا صلى اللَّه علیه وآله

لاَ صَرُورَهَ فِی الإِسَلامِ.

ازدواج‌گریزی در اسلام نیست.

کنز العمّال، ج۱۶، ص۲۷۵، ح۴۴۴۳۰