مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و هفتم فروردین

امام سجّاد علیه السلام: إذا قامَ قائِمُنا أذهَبَ اللّهُ عَن شیعَتِنَا العاهَهَ و جَعَلَ قُلوبَهُم کزُبَرِ الحَدیدِ؛

آنگاه که قائم ما قیام کند، خدا آفت را از شیعیان ما بزداید و دل‌هایشان را چون پاره‌های آهن [استوار] سازد.

الخصال ، ج ۲ ، ص ۵۴۱