مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و چهارم اردیبهشت

یا عَلِیُّ، أنتَ وَصِیّی، وأبو وُلدی، وزَوجُ ابنَتی، وخَلیفَتی عَلى اُمَّتی فی حَیاتی وبَعدَ مَماتی، أمرُکَ أمری، ونَهیُکَ نَهیی؛

اى على! تو وصىّ من، پدر فرزندان من، همسر دختر من و جانشین من بر امّت منى، در حیاتم و پس از مرگم. فرمان تو فرمان من است و نهى تو نهى من.

پیامبر خدا (ص) – امالی صدوق ص ۱۵۵ ح ۱۴۹