مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و چهارم خرداد

مِلاکُ السِّیاسَهِ العَدلُ

بنیان سیاست ، عدالت است

امام على علیه السلام – غرر الحکم : ح ۹۰۱۶