مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و یکم خرداد

مَن أرادَ عِزّاً بِلا عَشیرَهٍ وغِنىً بِلا مالٍ وهَیبَهً بِلا سُلطانٍ فَلیَنقُل مِن ذُلِّ مَعصِیَهِ اللّهِ إلى عِزِّ طاعَتِهِ؛

هر کس عزّت و آقایىِ بدون تبار، و بى نیازىِ بدون ثروت، و هیبتِ بدون قدرت (سلطنت) مى خواهد، باید خود را از خوارىِ نافرمانى خدا، به عزّتِ پیروى از او بکشاند.

امام صادق (ع) – الخصال: ص ۱۶۹ ح ۲۲۲