مجمع جهانی شیعه شناسی

دهم تیر

ثَلاثٌ لا یُستَحیا مِنهُنَّ: خِدمَهُ الرَّجُلِ ضَیفَهُ، وقِیامُهُ عَن مَجلِسِهِ لِأَبیهِ ومُعَلِّمِهِ، وطَلَبُ الحَقِّ وإن قَلَّ

از سه کار نباید شرم کرد: خدمت کردن به مهمان؛ از جا بلند شدن براى پدر و معلّم؛ و مطالبه حق، اگرچه اندک باشد.

امام على علیه السلام – غرر الحکم: ح ۴۶۶۶