مجمع جهانی شیعه شناسی

دوم مرداد

عَلَیکَ بِالآخِرَهِ تَأتِکَ الدُّنیا صاغِرَهً

در کار آخرت باش تا دنیا ذلیلانه به تو رو آورد.

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۶۰۸۰