مجمع جهانی شیعه شناسی

سوم اردیبهشت

عیسى بن مریم علیه السلام:

یَا بنَ آدمَ… عَوِّد جِسمَکَ الصَبرَ، وقَلبَکَ الفِکرَ؛

اى آدمیزاد!… تنِ خود را به شکیبایى و دلت را به اندیشیدن، خو ده.

بحار الأنوار: ج ۱۴ ص ۳۲۹ ح ۶۳