مجمع جهانی شیعه شناسی

سی ام اردیبهشت

رَأسُ الفَضائِلِ مِلکُ الغَضَبِ وَ اِماتَهُ الشَّهوَهِ؛

سرآمدِ فضیلتها در دست داشتنِ زمام خشم و میراندن خواهش نفس است.

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۵۲۳۷