مجمع جهانی شیعه شناسی

سی ام تیر

خَیرُ اَموالِکَ ما وَقى عِرضَکَ

بهترین دارایى تو آن است که آبرویت را نگه دارد.

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۴۹۵۸