مجمع جهانی شیعه شناسی

سی ام مرداد

إنَّکَ إن أطَعتَ اللّهَ نَجّاکَ و أصلَحَ مَثواکَ

اگر خدا را فرمان برى، رستگارت کند و جایگاهت را نیکو گردانَد.

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۳۸۰۶