مجمع جهانی شیعه شناسی

سی و یکم اردیبهشت

ذُلُّ الرِّجالِ فِی المَطامِعِ، وفَناءُ الآجالِ فی غُرورِ الآمالِ؛

خوارى مردان، از طمعهاست و از یاد رفتن اَجَلها، از فریبندگى آرزوهای دور و دراز.

امام على علیه السلام – غرر الحکم: ح ۵۲۰۲