مجمع جهانی شیعه شناسی

ششم خرداد

شَرُّ النّاسِ مَن لا یُبالِی أن یَراهُ النّاسُ مُسِیئا

بدترینِ مردم کسى است که پروا نکند از اینکه مردم او را گناهکار ببینند

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۵۷۰۲