مجمع جهانی شیعه شناسی

هشتم اردیبهشت

مَن خَلا بِالعِلمِ لَم توحِشهُ خَلوَهٌ؛

آن که با دانش خلوت کند، هیچ خلوتى او را به هراس نیفکند.

 امام علی علیه السلام –  غررالحکم: ۸۱۲۵