مجمع جهانی شیعه شناسی

هفتم تیر

الإیمانُ فَوقَ الإسلامِ بِدَرَجهٍ، والتَّقوى فَوقَ الإیمانِ بِدَرَجهٍ وَما قُسِّمَ بَینَ العِبادِ شَیءٌ أقلُّ مِنَ الیقینِ

ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است و تقوا، یک درجه از ایمان بالاتر است و چیزى کمتر از یقین میان بندگان تقسیم نشده است.

امام رضا علیه السلام – الکافی: ج ۲ ص ۵۱ ح ۲