مجمع جهانی شیعه شناسی

هفدهم مهر

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنیاهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] کسى است که دنیایش او را از آخرتش باز داشته باشد.

امام صادق علیه ‏السلام – الکافی : ج۲، ص۴۵۵، ح۹