مجمع جهانی شیعه شناسی

هیجدهم اردیبهشت

مَن سَمَحَت نَفسُهُ بِالعَطاءِ استَعبَدَ أبناءَ الدُّنیا

کسى که با بخشندگى، خود را بزرگوار سازد، فرزندان دنیا را بنده خویش ساخته است.

امام علی (ع)- غررالحکم: ۹۰۷۷