مجمع جهانی شیعه شناسی

هیجدهم خرداد

اِرضَ لِلنّاسِ بِما تَرضاهُ لِنَفسِکَ تَکُن مُسلِما

آنچه را براى خود مى پسندى براى مردم بپسند، تا مسلمان باشى

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۲۳۲۹