مجمع جهانی شیعه شناسی

پنجم خرداد

رَحِمَ اللّهُ امرءً أحیا حَقَّا وَ أماتَ باطِلاً وَ أدحَضَ الجَورَ وَ أقامَ العَدلَ؛

خداوند رحمت کند آدمی را که حقّى را زنده کند و باطلى را بمیرانَد و ستم را برچیند و عدل را به پا دارد.

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۵۲۱۷