مجمع جهانی شیعه شناسی

چهارم مرداد

أعظَمُ الناسِ قَدراً مَن لَم یَرَ الدُّنیا خَطَراً لِنَفسِهِ

پربهاترین فرد کسى است که دنیا را بهاى خود نداند.

امام زین العابدین علیه السلام – الکافی: ج ۱ ص ۱۹ ح ۱۲