مجمع جهانی شیعه شناسی

یازدهم اردیبهشت

مَنِ ابتَلى بِالقَضاءِ فَلیُواسِ بَینَهُم فِی الإشارَهِ و فِی النَّظَرِ و فِی المَجلِسِ؛

آن که بر مسند قضاوت می‌نشیند، باید میان مردم در اشاره و نگاه و نشستن، برابرى را مراعات کند.

امام على علیه السلام – الکافى ، ج ۷ ، ص ۴۱۳