مجمع جهانی شیعه شناسی

یازدهم شهریور

ألا لایستَحیینَّ مَن لا یعلَمُ أن یتَعَلَّمَ فَإنَّ قِیمَهَ کلِّ امرِئٍ مَا یعلَمُ

آگاه باشید کسی که نمی‌داند، نباید از آموختن شرم کند؛ زیرا ارزش هر کس به چیزی است که می‌داند

امیرمومنان-غرر الحکم: ح ۲۷۸۷