مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: حضرت علی بن باقر(ع)

سکان دار تشیع

مقدمهزیارت امامان و امامزادگان، اعلام وابستگی فکری و عاطفی به ایشان است. زیارت پاکان، در زندگی و پس از مرگ، فریاد محبت و ولایت است

ادامه مطلب »

سکان دار تشیع

مقدمهزیارت امامان و امامزادگان، اعلام وابستگی فکری و عاطفی به ایشان است. زیارت پاکان، در زندگی و پس از مرگ، فریاد محبت و ولایت است

ادامه مطلب »