صفحه آرشیو

آثار قرآن کریم

آثار قرآن کریم

فضیلت قرائت قرآن و آداب آن در آیینه احادیث

قرآن همان قانون خدایی و ناموس آسمانی است که اصلاح دین و دنیای مردم را به عهده گرفته، سعادت جاودانی آنان را تضمین نموده است.آیات آن سرچشمه هدایت و راهنمایی و کلماتش معدن ارشاد و رحمت است کسی که به سعادت همیشگی علاقه مند باشد، سعادت…

خواص آیات و سوره ها

۱٫ خواص آیات و سورآثار و منافع قرآن مجید را « خواص » آن می نامند. سیوطی نوع هفتاد و پنجم از علوم قرآن را « خواص القرآن » (1) و نوع هفتاد و دوم را « فضائل قرآن و سور » (2) قرار داده است. با مقایسه این دو…