صفحه آرشیو

آداب اسلامی

آداب اسلامی

اسلام و تفاخر نژادی

اسلام و تفاخر نژادی اولاً: جواب جمله‌ی اولتان را عرض کنم تا به اصل مطلب برسیم. اینکه فرمودید: داعی حجازی مکی مدنی چرا طرفداری از برادران ایرانی می‌نمایم. بدیهی است افتخار داعی به این است که مکی و مدنی و محمدی هستم، ولی تعصب نژادی هم که…

یک نمونه از روش تربیت قرآنی

یک نمونه از روش تربیت قرآنی قرآن کریم کتاب انسان سازی است. این بحر بیکران علم و معرفت و کتاب جاوید حضرت حق تعالی، سرشار از روشهای متعدد تربیتی برای کمال انسان است.در نوشته حاضر، نویسنده کوشیده است به نمونه هایی از روشهای تربیتی قرآن کریم،…

سیره اخلاقی پیامبر با همسران (۲)

مقدمه پيشتر بخشي از سيره اخلاقي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) با همسرانش، مورد بررسي اجمال قرار گرفت. در اين قسمت به بخش ديگري از سيره عملي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) پرداخته مي شود. پرورش روحيه توکل به خدا يکي از…

سیره اخلاقی پیامبر با همسران (۱)

در این تحقیق، سیره اخلاقی و رفتاری پیامبر با همسرانش مورد بررسی قرار گرفته و به مهم ترین روش های رفتاری آن حضرت با همسرانش اشاره می گردد. توصیه به عبادتیکی از روش های رفتاری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) توجه به عبادات و برنامه های…

نگاهی به سه اصل اساسی در سیره تربیتی نبوی

نگاهی به سه اصل اساسی در سیره تربیتی نبوی مفهوم و تعریف تربیت واژه ی تربیت از ریشه ی «رُبُوّ» به معنی زیادت و فزونی و رشد و بر آمدن گرفته شده است (۱)، و کاربردهای گوناگون از این ریشه همه همین معنا را در بردارد. «رَبْو» نفس عمیق و بلند را…

وحدت بر محور نظام تربیت نبوی

مقدمهوحدت مسلمانان جهان از ضروری ترین مسایل روز جوامع اسلامی و همه باید بر محوری جامع و فراگیر که تمامی مذاهب و اندیشه های دینی، آن را قبول داشته باشند، گردهم آمده یک پارچه و هماهنگ حرکت نمایند. امروز مشکلات جهان اسلام اغلب ناشی از اختلاف…

فرهنگ صلح و همزیستی

اسلام، صلح و آرامش را یکی از اصول پایه ای خود در نظر گرفته و ریشه های صلح و آرامش را در دل مسلمانان ژرفا بخشیده و آن را بخشی از وجودشان ساخته است.نام اسلام از "سلام" (صلح) گرفته شده و سلام در شمار نام های خداوند متعال است: «هو الله…

ارزشها و ضد ارزشها در قرآن

الحمدالله رب العالمين و الصلواة على اشرف الانبياء و المرسلين و على اهل بيته الاطيبين و الائمة الهداة المهديين المعصومينقرآن كريم درياى بى پايان معارف الهيه است ، و هرگز وسع و توان فكرى ما نمى تواند بر آن احاطه كند.دعوى اينكه ما بتوانيم همه…

جذّابیت و روابط اجتماعى (بررسى نقش آراستگى در روابط میانْ فردى)

آراستگى چيست و حدود آن کدام است؟ چه نوع لباسى و آرايشى معرّف آراستگى است؟ آيا رابطه اى ميان آراستگى با زيبايى و جذّابيت وجود دارد؟ چگونه آراستگى در دوستى ها و روابط ميانْ فردى، تأثيرگذار است؟ هنجارهاى مورد قبول در آراستگى کدام اند؟ و...…

نظافت و پاکیزگی در اسلام

از اين نظر که مسلمان دوست مي دارد با مردم معاشرت کند و با آنان آميزش داشته باشد، به نظافت بدن و لباسش مي رسد زيرا لباس نظيف غم و اندوه را از بين مي برد، طهارت براي نماز نيز هست، لباس پاکيزه موجب خواري و ذلت دشمن مي گردد، مسلمان براي برادر…