صفحه آرشیو

آداب ماه مبارک رمضان

آداب ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان و گرفتن روزه در این ماه پر فضیلت، دارای آداب و شرایطی است كه به برخی از آنها اشاره می شود: 1. رؤیت هلال ماه یکی از آداب ماه مبارک رمضان دیدن هلال این ماه شریف است. در کتاب «سنن النبی» به نقل از «تهذيب» شیخ طوسی (ره) ذكر…