صفحه آرشیو

آذربایجان

بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان جمهوری آذربایجان

بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان جمهوری آذربایجان چکیده ساختار مذهبی جمهوری آذربایجان و نوع نگاه مردم و نخبگان این کشور به اسلام، به ویژه آیین تشیع، محصول فرایند تاریخی بسیار پر فراز و نشیبی است که بدون مطالعه و بررسی آن، امکان درک درست و…