صفحه آرشیو

آزادی بیان

آزادی بیان و اهانت به مقدسات

پیش‌درآمد اهانت های اخیر به پیامبر مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی ص در فرانسه و حمایت رسمی و قاطعانه رئیس جمهور این کشور از این اقدام، بار دیگر موج خشم و انزجار جهانی امت اسلام را بر علیه دولت این کشور ایجاد کرد. چنین اقدامی در فرانسه، اولین…