صفحه آرشیو

آشنایی با منابع پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی در بستر اینترنت

آشنایی با منابع پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی در بستر اینترنت

معاونت پژوهش مجمع جهانی شیعه‌شناسی در راستای اهداف خود اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی « آشنایی با منابع پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی در بستر اینترنت» نمود. این کارگاه توسط حجت الاسلام محمد تاجیک در تاریخ 23 اسفند 1399 در محل مجمع جهانی…